O stowarzyszeniu "Rodzina Policyjna"

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" powołane zostało do życia w roku 1999. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli synowie policjantów II R.P., jak również policjanci współczesnej Policji.

Nasz rodowód ma swoje historyczne odniesienia. Już na wstępie swej działalności nawiązaliśmy do Stowarzyszenia Rodzina Policyjna z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywa założenia współczesnego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” spotkała się z pozytywnym odbiorem. Wszyscy nasi sondażowi rozmówcy zadeklarowali nie tylko poparcie, ale i pomoc. To ułatwiło nam wkomponowanie się w struktury Policji i znajdowanie właściwego miejsca dla swej działalności.

Od początku eksponowaliśmy pryncypia. Były nimi i są nadal:

  • obrona godności i zasłużonego, w ciężkim trudzie, wizerunku policjantów w mediach i całym społeczeństwie,
  • pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw policjantów w przełomowych okresach historii,
  • udzielanie pomocy moralnej i materialnej policjantom oraz należącym do stowarzyszenia członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w ciężkich warunkach z przyczyn losowych.

Każdy z tych priorytetów ma swoje składowe elementy, które staramy się wypełniać żywą treścią.

Dużo uwagi poświęcamy pielęgnowaniu patriotycznych tradycji policjantów. Z naszej inicjatywy odbywa się doroczny Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego uczestnicy w każdego roku w dniu 2 września odwiedzają cmentarz wojenny w Miednoje, gdzie spoczywają prochy ponad 6300 polskich policjantów zamordowanych z rozkazu Stalina. W tym czasie cmentarz w Miednoje odwiedzają najwyższe władze państwowe i resortowe, wojsko, duchowieństwo i rodziny pomordowanych policjantów. Rajd zyskał już sobie piękną oprawę wizualną i szerokie rzesze sympatyków. Jest również serdecznie witany i przyjmowany na całej trasie do „Golgoty Wschodu”. Rajdowi towarzyszą policjanci.

Wychodząc coraz śmielej poza granice policyjnego środowiska dużo uwagi poświęcamy dzieciom, zwłaszcza niepełnosprawnym. Znają nas pensjonariusze Domów Specjalnej Troski w Międzylesiu i Zuzeli Prymasowskiej, gdzie co roku organizujemy choinkę z upominkami.

Szczególnym wyrazem opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszynce Białobrzeskiej. Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” zyskały sobie uznanie ze strony rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz władz państwowych i samorządowych.

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" współpracuje z  Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, organizacjami środowiskowymi, kombatanckimi i szkołami.

A
A+
A++
Powrót
Drukuj