Zarząd Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" składa najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Wielkanocnych wszystkim policjantom, pracownikom Policji i ich rodzinom.

+

Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, nawiązując do tradycji II RP, wspiera różnorodne działania społeczne. Od wielu lat pod opieką stowarzyszenia pozostają dwie placówki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszynce.

+

7 kwietnia br. przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo KGP oraz członkowie stowarzyszeń, w tym "Rodziny Policyjnej" wzięli udział w uroczystości przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

+

7 lutego 2014 r. Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli oraz Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina policyjna” po raz dwunasty zorganizowały wspólnie Choinkę Noworoczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.

+

Zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2014 r. życzy wszystkim policjantom, pracownikom Policji i ich rodzinom Zarząd Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna"

+